Stefan Mortensen

Fremtidens kompetencer – Motiverende og lærerigt med kodning og programmering

Hvordan kan lærere bringe 21.århundredes kompetencer i spil, så faget tilgodeses og læringen kvalificeres?
Ved brug af fx robotter og programmering, kan der sættes fokus på samarbejde og problemløsning,
samtidigt med at vigtige teknologiske kompetencer styrkes. Derudover er kodning motiverende for elever i
alle aldre, når man blot har et lille kendskab til analoge og digitale værktøjer og materialer.

Jeg er pædagogisk konsulent ved Center for undervisningmidler og arbejder også som folkeskolelærer på Vestre skole i Silkeborg.

Til dagligt beskæftiger jeg med kurser og projekter som omhandler digitalisering af undervisningen, makerteknologier i undervisningen og især emner der relaterer til det nye fag teknologiforståelse og fremtidens kompetencer. Fx har jeg i løbet af de seneste år været involveret i en del tiltag og kurser som omhandler brugen af robotter og kodning i folkeskolen. Jeg er desuden netop blevet certificeret training partner i forbindelse med Minecraft Education. I folkeskolen underviser jeg i matematik og idræt.

Lukket for kommentarer.