Lene Tanggaard

Fra Wikipedia:

Lene Tanggaard Pedersen (født 8. juli 1973) er en dansk professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet, hvor hun forsker i kreativitet og læring. Hun har udgivet bøger om kreativitet og blandt andet bestselleren ”I bad med Picasso – sådan bliver du mere kreativ” i 2015 sammen med Christian Stadil. Lene Tanggaard er også forfatter til artikler udgivet i danske og internationale tidsskrifter

Lene Tanggaard er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet (2000). Hun påbegyndte sit ph.d.-studium ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, i 2001 efter 1 års barsel (2000-2001) og forsvarede sin afhandling i 2005. I sit ph.d.-forløb havde Lene yderligere 1 års barselsorlov (2002-2003). Hun blev ansat som adjunkt ved Institut for Kommunikation i 2005, som lektor i 2007, som professor i 2008 og som viceinstitutleder i 2016. Hun har i den periode også været Visiting Scholar og professor ved Berkeley, University of California i 2004, University of Technology i Sydney i 2006 og senest ved Tufts University i Boston i 2015.

Lene Tanggaard har i perioden 2000-2016 skrevet 38 videnskabelige monografier, publiceret 74 artikler i fagfællebedømte videnskabelige tidsskrifter og har skrevet 77 artikler i fagfællebedømte videnskabelige antologier. Lene Tanggaards forfatterskab er alsidigt, da hun har publiceret formidlende bidrag (aviskronikker, interviews, bidrag til fagtidsskrifter og magasiner etc.), og hun modtog bl.a. i 2009 prisen som årets forfatter ved Aalborg Universitetsforlag, Nordjysk Universitetsfonds Innovationspris i 2012 og i 2015 Gyldendals formidlingspris sammen med sin kollega Svend Brinkmann. Lene Tanggaard er forskningsleder for Center for Kvalitative Studier og The International Centre for the Cultural Psychology of Creativity (ICCPC).

Lene Tanggaard forsker indenfor udviklingen af en kulturpsykologisk forståelse af kreativitet, herunder de topografiske og materielle aspekter af kreativitet. I dette arbejde udvikles en grundforståelse af psykologiske processer, hvor disses konstitueringer i konkrete omstændigheder undersøges og dokumenteres. Gennem bevillinger fra Innovationsfonden, Grundforskningsfonden og Niels Due Jensen Fonden, har Lene kombineret en grundvidenskabelig teoriudvikling med forankring i grundvidenskabelige problemstillinger, knyttet til psykologiske fænomeners opståen og udvikling indenfor nye, kreative undervisningsforsøg, initiativer i uddannelsessystemet og nye organisations- og ledelsestilgange i dansk industri.


Lukket for kommentarer.