Jeppe Bundsgaard

Slides fra oplægget

Fra Wikipedia:

Jeppe Koed Bundsgaard (født 27. september 1970 i Odense) er en dansk softwareudvikler og uddannelsesforsker med fokus på danskfaget, it og læring.

Bundsgaard er cand. mag. i Nordisk Sprog og Litteratur med filosofi og datalogi som sidefag. Han skrev speciale om Internettet som kommunikationsteknologi.

I 2005 indleverede han ph.d.-afhandlingen Bidrag til danskfagets it-didaktik til Danmarks Pædagogiske Universitet og blev ansat som adjunkt i kommunikative kompetencer samme sted. I 2008 blev han udnævnt til lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet. I december 2014 fik han stillingen: Professor MSO i fag didaktik og it med henblik på dansk.

Bundsgaards forskning drejer om, hvordan it kan forandre undervisningspraksis i folkeskolen. Bundsgaard har bl.a. udviklet begrebet PraksisStilladserende Interaktiv Platform(PracSIP) til at beskrive en anvendelse af computere til at projektarbejde i skolen. Og begrebet Interaktiv assistent til at beskrive computerstøttet undervisning i projektarbejde.

På den anden side beskæftiger Bundsgaard sig med, hvilke udfordringer undervisning i danskfaget står over for i et informations- og netværkssamfund

Bundsgaard bidraget til udviklingen af Content Management Systemet SmartSite Publisher.

Bundsgaard har deltaget i udvikling af undervisningssoftware. Fx har han været drivende kraft i designet af Ekstra Bladets avisproduktionsplatform Redaktionen og dilemmaspillet Velkommen på forsiden.


Om Jeppe Bundsgard, DPU http://pure.au.dk/portal/da/jebu@dpu.dk

Lukket for kommentarer.