2020

Send din mail på denne adresse, så du bliver registret rigtigt i systemet:

plcfadm@outlook.dk

Her melder du dig ind i foreningen og får adgang til de digitale læringsplatforme via dit uni login, 8 blade tilsendt om året, rabat på konferencen og en forening som arbejder for dig:

www.plcf.dk – kontakt – bliv medlem

På forhånd tak!

Lone Braad

Det digitale, det analoge… og dannelsen i midten.

Programmet:

Tirsdag den 10. marts

 KL. 9.00
Ankomst. Kaffe og rundstykker
Kl. 9.30 Velkomst og sang
9.45 – 10.45 Derfor skal man læse bøger ved Bodil Christensen“Det er en fælles opgave at hjælpe børn ind i en læsekultur og bibliotekskultur Ingen kan gøre det alene. Der er brug for, at både skoler, pædagogiske læringscentre, forældre og biblioteker vejleder og giver inspiration til læsning, fungerer som læsende rollemodeller og gør noget aktivt for at åbne bibliotekets verden af muligheder for børn.”

Undersøgelsen: Børns læsevaner 2017 kortlink.dk/vp66

Kl. 11.00- 12.30 Sådan kan man også angribe læselyst ved Rikke FalkenbergRikke Falkenberg vil gennem en række eksempler forsøge at vise, hvor vi kan nå hen, og hvordan vi kan arbejde med læse- og fortællelyst. Vi kommer vidt omkring fra stilladserende skriveforløb, opfindsomme hybride genrer og fællesskrivning med Book Creator, selvskabte grammatiske lege med blokprogrammering og h5p til, hvordan 70 elever arbejder med fortællinger til vr-formidling med Thinglink på Skoletube.

Betydningen af åbne licenser betydning for elevernes proces og færdige produkter berøres; samt muligheder pædagogiske læringscentre har for at igangsætte eller støtte de ideer, som oplægget kommer med. Deltagerne vil sammen med oplæg og ideer få en vejledning til, hvordan de selv kan igangsætte disse aktiviteter hjemme på skolerne efterfølgende.

Kl. 12.30- 13.30 Frokost
Kl. 13.30 – 14:30 Gaming kulturer behøver (også) pædagogisk rammesætning ved Anne-Mette Thorhauge“Computerspil gør børn og unge ensomme og asociale, fordi de isolerer sig på værelset og ikke opnår social kontakt. Eller hvad? Noget tyder på, at billedet ikke er helt så simpelt.

Anne Mette Thorhauge, der er medieforsker ved Københavns Universitet, har netop forsket i spillevaner hos de 10-18 årige. Hendes undersøgelse har vist, at flere computerspil har en gavnlig effekt på unges sociale adfærd.” Kilde: kortlink.dk/ucbb

Kl. 14:45 –16:45 Podcast – hands on ved Mikkel Aslak“Podcasting eller podcast er en metode til udgivelse af lyd- eller videofiler på internetpodcasts. Oprindelig en sammentrækning af ordene iPod og broadcasting, men senere har udtrykket “pod” ændret betydning til “Personal On Demand”, sådan at “podcasting” betyder “Personal On Demand Casting” eller “personlige udsendelser til afhentning”  Wikipedia
Kl. 17.00 

Kl. 19.30

Generalforsamling –  der vil være en drink i baren og en boggave til deltagende medlemmer. 

Middag

Onsdag den 11. marts

Kl. 8.00 Morgenmad – Golfhotellet
Kl. 9.00 Morgensang
Kl.9.15- 11.15 ForfattersamtalenAnette Øster i samtale med årets modtager af PLCF-prisen og illustrator Kamilla Wichmann.
Kl. 11.30- 12.30 Læselyst-kampagnen ved Thomas Jensen,“En international undersøgelse (PIRLS 2016) peger på, at danske børn og unge ikke læser lige så godt som børn og unge i vores nordiske nabolande. Undersøgelsen viser også, at gruppen af svage læsere i Danmark er blevet større siden 2011, og at Danmark er det nordiske land, der har færrest rigtig dygtige læsere.” Kilde: kortlink.dk/yu2b

Oplægget giver nogle billeder på det pædagogiske læringscenters rolle i relation til at understøtte læsning både på skolen og i fritiden.”

Kl. 12.30 – 13.30 Frokost
Kl. 13.30- 15.00 Hvad er dannelse i vor tid? ved Anders Fogh Jensen, filosofFilosofiske vinkler på aktuelle temaer

Anders Fogh Jensen (f.1973) er filosof, forfatter, dramatiker, foredragsholder og ivrig debattør i aviser, radio og TV. Han er uddannet Ph.d fra Københavns Universitet og D.E.A. fra Sorbonne, Paris. 

Anders er ekspert i metaforer og giver derfor i sine foredrag altid meget konkrete eksempler, forståelige udtryk og nye begreber at tænke med fra filosofiens skattekiste. Altid med den tanke bag, at filosofi er til for at tænke bedre for at leve bedre.

Lukket for kommentarer.