Thomas Ravn-Pedersen

Thomas Ravn Pedersen

Thomas Ravn Pedersen

Thomas Ravn Pedersen er chefredaktør på  Verdens bedste nyheder.

Fra deres hjemmeside:

Vores arbejde tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, der handler om at løse nogle af verdens største udfordringer, for eksempel ekstrem fattigdom, global ulighed og klimaforandringer.

Verdens Bedste Nyheders vision er, at alle danskere får en aktuel og nuanceret viden om verden. Vi tror på, at den nuancerede viden skaber håb – og at håb skaber motivation for handling. Vi ønsker at gøre Verdensmålene kendte af så mange mennesker som muligt. Jo flere der kender til målene, jo flere er med til at sikre, at vores politiske ledere leverer resultater. Og jo flere der ved, hvilke fremskridt og løsninger verden byder på, jo flere kan bidrage til, at de bliver ført ud i livet.

Verdens Bedste Nyheder startede som en oplysningskampagne i 2010. Bag initiativet stod Globalt Fokus (det daværende NGO FORUM), Danida og FN. Undersøgelser viste, at den danske befolkning vidste ganske lidt om udviklingslandene og udviklingssamarbejde – og at folk generelt troede, at det gik meget dårligere i verden, end det rent faktisk gjorde på en lang række områder, for eksempel fattigdomsbekæmpelse, sygdomsbekæmpelse og krig og konflikt. Formålet med kampagnen var at oplyse danskerne om globale fremskridt, FN’s 2015 Mål og dansk udviklingssamarbejde på en enkel og konstruktiv måde.

I 2016 blev Verdens Bedste Nyheder stiftet som en selvstændig forening af en række forskellige sektorer: FN, de danske udviklingsorganisationer og det danske erhvervsliv. Vi er en non-profit organisation, og vores midler kommer primært fra Danida, medlemskontingenter, EU-midler, fonde og private bidrag.

Links fra Thomas Ravn Pedersen:

Verdenstimen: http://verdenstimen.dk/

Verdens Bedste Nyheder på web og Facebook: https://verdensbedstenyheder.dk/ og

Verdensmålene og delmålene: https://verdensbedstenyheder.dk/17-verdensmaal-delmaal/

Verdensmåls ikoner og andet materiale: https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/

Animationsfilmen, der introducerer verdensmålene: https://www.youtube.com/watch?v=9_wdE1WIhAE&feature=youtu.be

Animationsfilm 2, der beretter om unges spændende projekter og med intro af Emma Watson: https://youtu.be/WwE7TxtoyqM

”We have a plan” med svane-selfie: https://vimeo.com/140799371

No point in going halfway: http://www.globalgoals.org/2015/09/03/no-point-going-halfway/

Lukket for kommentarer.