Læringsvejleder

Bliv klogere på uddannelsesforløbet til læringsvejleder

Uddannelsesforløb til læringsvejleder

Har du ambitioner om at udvikle faglige kompetencer til skolens pædagogiske læringscenter? Skal du varetage opgaver som vejleder, formidler af elevers og kollegers læreprocesser? Vil du have ny viden om læring, målstyret undervisning, digitale læremidler og it?

Læringsvejleder på skolens pædagogiske læringscenter

Læringscentret er blevet en central aktør i skoleudviklingsprocesser, hvor det har fået til formål at sætte forskningsbaseret viden om digitale læringsressourcer og læring i spil i skolen. Udvikle og understøtte lærings- og trivselsrelaterede aktiviteter, samt understøtte kollegers fokus på læreprocesser og læringsresultater. Derudover skal det pædagogiske læringscenter formidle kulturtilbud til eleverne, og understøtte samarbejdet mellem de forskellige ressourcepersoner.

Uddannelsesforløbet til læringsvejleder giver dig kompetencer til at udfolde den nye bekendtgørelse for det pædagogiske læringscenters arbejde med pædagogisk udvikling inden for digitale læringsressourcer, læring, målstyret undervisning og it didaktiske udviklingsarbejder, forandringsledelse og kollegial vejledning.

Uddannelsesforløb til læringsvejleder

For at opnå kompetencer til funktionen som læringsvejleder anbefaler vi et uddannelsesforløb på tre moduler, der som består af diplommodulerne Læring og læringsressourcer og Vejledning og organisatoriske læreprocesser. Du kan vælge at tone dit uddannelsesforløb med ét, ud af en række valgfrie moduler, heriblandt Mediepædagogik og didaktik og Fagdidaktik og evaluering. Læs mere om hvert enkelt modul herunder.

Vi udbyder løbende nye moduler, så hold øje med siden her.

Praktiske oplysninger

Adgang er betinget af, at du har en relevant adgangsgivende uddannelse som lærer eller pædagog eller tilsvarende professionsbacheloruddannelse. Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Pris: 10.200 kroner pr. modul

Sted: VIA University College Hedeager 2 8200 Århus N

Yderligere oplysninger:

Koordinator på uddannelsesretningen: Jette Aabo Frydendahl, E: jes@via.dk

Studievejleder: Anette Nymann, E: ny@via.dk

Læs mere om modulerne

Netværk

Forum for læringsvejleder

Bliv en del af et dynamisk fællesskab på tværs af skoler og kommuner.

Lukket for kommentarer.